September 19, 2023

Распоред за дополнителна и додатна 23-24

August 29, 2023

Листа за слободни изборни предмети 2023-2024-година

August 3, 2023

САМОЕВАЛУАЦИЈА 2021-2023

June 1, 2023

ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ

Во период од 05.- 09.06.2023 ООУ,,Браќа Миладиновци,, Куманово нуди Отворени денови со стручна служба.,,Драги родители,Добредојдени сте доколку сакате да поразговараме за актуелните состојби во училиштата како […]