November 27, 2020
Заштита од ковид

Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година

Наставниот процес во училиштето се одвива во период од 07:00 часот до 20:00 часот. Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите […]
November 27, 2020
School covid 19 classroom

АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА КОВИД-19

Согласно епидемиолошката состојба со КОВИД-19 во државата, а следејќи ги досегашните пракси и протоколи за постапување во услови на епидемија со КОВИД-19, во прилог следи алгоритам […]
November 26, 2020

Препораки за однесување на наставниците и учениците за време на наставата од далечина

1. Општи одредби Препоракитесе однесуваат на сите јавни основни и средни училишта и се во насока да се поддржи реализација на ефективна и ефикасна онлајн настава, […]