October 8, 2021

ООУ Браќа Mиладиновци – Куманово , (Центар за поддршка)

ООУ Браќа Mиладиновци – Куманово ,(Центар за поддршка). Започнувајќи од учебната 2020/2021 ООУ,,Браќа Миладиновци,, – посебни паралелки прерасна во центар за поддршка за ученици со попреченост. […]
March 26, 2018

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

ООУ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ и ООУ „БАЈРАМ ШАБАНИ“ Активности 2013/14 – 2016/17 Проектот траеше четири последователни учебни години.Беа креирани мешани секции од двете училишта кои работеа на […]
March 26, 2018

Безбедни училишта

Извештај за работата на тимот за безбедност ООУ “Браќа Миладиновци” КУМАНОВО Нашето училиште од учебната 2012/13 година активно се вклучи во Проектот “Безбедни училишта” преку Локален […]