ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на образовни асистенти за учебната 2021/2022 година

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на образовни асистенти за учебната 2021/2022 година

Основно училиште со ресурен центар ИДНИНА„ Скопје објавува
“ ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 130 образовни асистенти за ученици со попречености на определено работно време“

Врз основа на насоките од МОН, огласот е за во општинските основни училишта од општините:

 • Кратово
 • Крива Паланка
 • Ранковце
 • Старо Нагоричане
 • Куманово
 • Липково
 • Центар
 • Гази Баба
 • Бутел
 • Чаир
 • Шуто Оризари
 • Зелениково
 • Петровец
 • Илинден
 • Арачиново
 • Чучер Сандево

http://www.idnina.edu.mk/javen-oglas-za-vrabotuvanje-na-opredeleno-rabotno-vreme-na-130-struchni-sorabotnici-pripravnici-obrazovni-asistenti-za-uchenici-so-poprechenosti-vo-osnovnoto-obrazovanie

 

Основно училиште со ресурсен центар „Иднина“, Скопје
Адреса: Втора Македонска бригада бр.3
Република Северна Македонија
телефон / факс: +389 2 2621 976
моб: +389 71 249 481
idnina.edu.mk <http://idnina.edu.mk>
https: /www.facebook „ПОУ Иднина Скопје „/