Прирачник за online учење

Публикацијата е подготвена во рамки на проектот „Зајакнување на капацитетите на едукаторите за настава на далечина со ИКТ алатки“. Проектот е поддржан од страна на Амбасадата на САД во Република Северна Македонија.

Прирачник онлајн учење