Додатна активност – Рециклирање на стари материјали

Додатна активност – Рециклирање на стари материјали

Рециклирање на стари материјали

Рециклирање на стари материјали

Додатна активност – Рециклирање на стари материјали за изработка на новогодишни украси. Во работилницата учествуваа учениците кои изучуваат француски јазик во 8-1, 8-2 и 8-3 одд. Во соработка со НУ Музеј Куманово, гостин во нашата работилница беше Валентина Андреиќ – виш кустос во музејот. Учениците изработија прекрасни украси кои ќе бидат наменети за украсување на нивните училници.

Joyeux Noel et Bonne Annee!