Заедно да се почитуваме и да бидеме почитувани, другаруваме и се сакаме … Пријавете насилство!

Заедно да се почитуваме и да бидеме почитувани, другаруваме и се сакаме … Пријавете насилство!

Врсничко насилство ! Кажете не на насилството!